Speeltuintje kan rookvrij, maar alleen op verzoek

Speeltuintjes in de gemeente Duiven kunnen met een bordje ‘rookvrij’ worden verklaard, maar alleen op verzoek van inwoners en gebruikers. Die moeten dan zelf voor draagvlak zorgen. Dit heeft het college van B en W besloten.

Het rookvrij verklaren van speeltuintjes sluit aan op het Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. In Duiven zijn de schoolpleinen, diverse buitensportverenigingen en bijvoorbeeld het buitenterrein van sporthal Triominos al rookvrij.

Vanuit de bevolking zijn bij de gemeente verzoeken binnengekomen om ook speeltuintjes rookvrij te maken. Het college wil hieraan meewerken door bordjes te plaatsen, maar neemt zelf niet het voortouw. “Alleen als het voorziet in een behoefte van inwoners en gebruikers is het rookvrij maken van een speelplek effectief”, meent het college. Initiatiefnemers moeten daarom zorgen voor draagvlak.

Dat laatste is van belang, omdat het rookvrij verklaren van plekken geen juridische grondslag heeft. Dat betekent dat de ‘handhaving’ ervan afhankelijk is dat mensen elkaar aanspreken. Het bordje heeft vooral een preventieve functie, sancties zijn niet mogelijk.

Gemeenten kunnen wel een rookverbod instellen door het op te nemen in de APV (algemene plaatselijke verordening). Duiven kiest daar niet voor. Volgens het college hebben de boa’s te weinig tijd om een rookverbod te handhaven. Daarnaast hoeft een roker maar een paar meter buiten de speeltuin te gaan staan om niet meer in overtreding te zijn.

Eilandplein
Uit een recente enquête onder bewoners van het Eilandplein, dat het laatste tijd weer in beeld is als ‘hotspot’ van jongerenoverlast, blijkt dat zij zich storen aan rokende jongeren. Met een rookverbod kunnen die worden weggestuurd, maar het college vindt dat een te negatieve benadering. Het verwacht meer van een nog aan te stellen ambulante jongerenwerker, die met de jongeren in gesprek moet gaan.

Bovendien moet het rookverbod dan gelden voor het hele Eilandplein (en dus ook voor bewoners die graag buiten een sigaret of sigaartje roken). Mocht de inzet van een jongerenwerker niet helpen, dan ligt een samenscholings-, gebieds- of groepsverbod meer voor de hand, maar volgens het college is het niet zo makkelijk om dergelijke verboden op te leggen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden