<p>Bibliotheek Westervoort.</p>

Bibliotheek Westervoort.

(Archieffoto)

Bezuinigingen treffen bibliotheek hard

Raads- en commissieleden van de politieke partijen in Westervoort kregen begin deze maand een boze brief van Bert Frölich op hun bureau. De directeur-bestuurder van Liemers Kunstwerk beklaagde zich daarin over de voorgenomen bezuinigingen op de lokale bibliotheek. Frölich: “Een geletterde samenleving is van groot belang.”

Het is nog maar een jaar of vijf geleden dat Westervoort beschikte over een van de mooiste bibliotheken in de regio. In de afgelopen jaren echter zijn de gevolgen zichtbaar geworden van de in 2015 doorgevoerde decentralisatie van overheidstaken binnen het sociaal domein. Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten is er door in financiële problemen gekomen, de een wat meer dan de ander. Westervoort valt in de categorie ‘zwaar getroffen’ en staat onder verscherpt financieel toezicht van de provincie.

Er moet bezuinigd worden en daar is ook de bibliotheek de dupe van. Zeer tot ongenoegen uiteraard van de bieborganisatie Liemers Kunstwerk. In zijn brief aan de Westervoortse politiek gaat Bert Frölich uitvoerig in op de situatie. Hij schrijft onder meer: ‘Mensen die voldoende in staat zijn om goed te lezen en te schrijven hebben meer kans op een baan, minder gezondheidsklachten, minder kans op schulden en hebben over het algemeen een positiever zelfbeeld. Het is belangrijk voor het sociale en maatschappelijke leven. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol’.

Frölich wijst ook op het bestaande ‘Bibliotheekconvenant 2020-2023’, op de ‘regierol’ van gemeenten, op eerder doorgevoerde bezuinigingen, op het feit dat in Westervoort een ‘meer dan gemiddeld aantal’ laaggeletterden woont en op ondersteunende projecten van Liemers Kunstwerk, zoals het Liemers Taalhuis. “De bibliotheek is meer dan boeken.”

Op basis van het bezuinigingsvoorstel van de politiek gaat Westervoort 4,47 euro per inwoner aan de bibliotheek uitgeven. Het landelijke en Gelderse gemiddelde is 31,06 euro. Een aanzienlijk verschil. Bert Frölich: “Het spreekt voor zich dat we dan niet meer aan onze opdracht en wettelijke taken kunnen voldoen.”

Hij toont wel begrip voor de politiek. “Natuurlijk, we zien in welke situatie de gemeente zit. Ze hebben steeds minder knoppen om aan te draaien, met als gevolg dat de voorzieningen aan de beurt zijn. Misschien is ons signaal ook wel meer gericht aan de landelijke overheid. De enige culturele voorziening die Westervoort rijk is dreigt te verdwijnen. Een neerwaartse spiraal die we niet moeten willen.”

De directeur-bestuurder dringt aan op ‘andere keuzes’. “En als het niet anders kan, moeten we aan rigoureuze veranderingen gaan denken. Nog maar één bibliotheek bijvoorbeeld voor Westervoort én Duiven.”

Liemers Kunstwerk is het overkoepelende orgaan van culturele voorzieningen in de Liemers. Er zijn bibliotheken in Westervoort, Duiven en Zevenaar, en daarnaast drie servicepunten. De Westervoortse bieb is gehuisvest in een ruimte die wordt gehuurd van de gemeente aan het Dorpsplein.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden