<p>De bewuste containers op de parkeerplaats bij de voetbalvelden.</p>

De bewuste containers op de parkeerplaats bij de voetbalvelden.

Oud-papiercontainers ter discussie

De voetbalclubs AVW’66 en Sportclub Westervoort zijn het niet eens met het besluit van het College van B&W om de oud-papiercontainers op het parkeerterrein bij het sportpark aan de Brouwerslaan per 1 april weg te halen. In een brief hebben de voorzitters Paul Jakobs (AVW’66) en John Kemper (Westervoort) hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

Ze vinden dat er veel is aan te merken op het besluitvormingstraject, dat de onderbouwing van het besluit ernstig tekortschiet, dat er te weinig is gekeken naar een oplossing en dat er niet voldoende aandacht is geschonken aan de gevolgen van het besluit.

Om met dat laatste te beginnen: het gaat voor beide clubs niet om een paar honderd euro per jaar, maar om ‘duizenden euro’s’. John Kemper van Sportclub Westervoort: “Voor AVW’66 nog meer dan voor ons, omdat zij alles eromheen verzorgen. De verdeling is een-derde:twee-derde. We kunnen het geld dat het papier opbrengt niet missen. Het zou een structurele terugval betekenen van onze inkomsten.”

Ook de manier waarop het besluit tot stand is gekomen (‘Zonder noemenswaardig overleg’) en de onderbouwing (‘Vooral gebaseerd op de persoonlijke beleving van wethouder Breunissen’) stoort de voorzitters Kemper en Jakobs. Dat er sprake is van overlast voor omwonenden en dat veel inwoners zich storen aan de containers, wil er bij beiden niet in, en er is volgens hen ook geen onderzoek naar gedaan.

John Kemper: “Wij hebben sterk de indruk dat de klachten maar van één kant komen, namelijk van de mensen die wonen in de voormalige gereformeerde kerk, die grenst aan het parkeerterrein waar de containers staan. Ik sluit niet uit dat er enige overlast is, maar dat is als iemand die besluit op het platteland te gaan wonen en dan begint te zeuren over de naastgelegen varkensboerderij. Dan had je daar niet moeten gaan wonen. De situatie is al jaren zoals-ie is.”

De clubs zeggen in de brief ook de hand in eigen boezem te steken. Ze erkennen dat er nooit concreet naar oplossingen is gezocht en geven aan te willen meedenken. John Kemper heeft zelfs al een voorstel. “Verplaats de containers naar de andere kant van het parkeerterrein. Naar de plek die officieel is bedoeld voor campers. Dan staan ze verder van het kerkgebouw af. Vreemd genoeg is dat voorstel al afgewezen door de gemeente.”

Wat John Kemper ook stoort is dat wordt gesteld dat een ‘lang overlegtraject’ aan de besluitvorming vooraf is gegaan. John Kemper: “Niets is minder waar. We worden overvallen door dit besluit.”

Wethouder Hans Breunissen laat weten ‘best nog een keer in gesprek’ te willen gaan met de clubs, maar voegt eraan toe dat er ‘iets moet gebeuren’. “Op deze manier doorgaan kan niet.” Het college ergert zich vooral aan de troep rondom de containers. Hans Breunissen: “Het zijn open containers. Als ze te vol zitten, waait het papier over de hele parkeerplaats. Bovendien worden de containers steeds vaker gebruikt door niet-Westervoorters. Dat is niet de bedoeling.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden