<p>Een luchtfoto van het Rode Dorp (met rechts Huize Vredenburg) van begin deze eeuw.</p>

Een luchtfoto van het Rode Dorp (met rechts Huize Vredenburg) van begin deze eeuw.

(Foto: Piet Wijnands)

College akkoord met sloop Rode Dorp

Het Westervoortse College van B&W houdt ook na een heroverweging vast aan de goedkeuring voor de sloop van zes huizen van het Rode Dorp aan de Vredenburgstraat. De huizen zijn eigendom van woningcorporatie Vivare. Tegen de sloop wordt geprotesteerd, omdat de huizen uit 1922 worden beschouwd als lokaal cultureel erfgoed.

Volgens Vivare is renovatie niet meer mogelijk of in ieder geval te duur. Bewoner Adrie van der Horst tekende protest aan tegen het sloopbesluit, mede namens drie van de vijf andere bewoners van de drie twee-onder-een-kapwoningen. Van der Horst wijst op de cultuur-historische waarde en stelt dat Vivare bewust jarenlang geen onderhoud heeft gepleegd, om nu te kunnen zeggen dat renovatie niet meer mogelijk is. Volgens Van der Horst is dat wél mogelijk, alleen moet er nu iets meer geld in worden geïnvesteerd. “Het geld dat Vivare heeft bespaard door geen onderhoud te plegen”, aldus de 76-jarige.

Zijn cultuur-historische argument kreeg veel bijval. Onder meer van de Historische Kring. “Het Rode Dorp is zeker een beeldbepalend stukje Westervoort, en het jammerlijke is dat er al zoveel is verdwenen”, zei voorzitter Joop Schuilenburg.

Onder aanvoering van GroenLinks-fractievoorzitter Ben Schulte bemoeide ook de lokale politiek zich met de ontwikkelingen rond het Rode Dorp (‘Rooie Darp’ in dialect). Schulte: “Het gaat om huizen die deel uitmaken van het eerste sociale woningbouwproject in Westervoort. Je kunt alles wel slopen, maar op basis daarvan moeten we op z’n minst goed kijken of renovatie mogelijk is. Met de motie hebben we het college opgedragen de goedkeuring voor sloop te heroverwegen.”

Wethouder Hans Sluiter liet enkele weken geleden desgevraagd weten: “Het is een afweging. Natuurlijk is het mooi als erfgoed in stand blijft, maar kan dat in dit geval? En tegen welke prijs? Toekomstbestendigheid komt op de eerste plaats en renoveren is volgens Vivare niet meer mogelijk.”

Nu blijkt dat een heroverweging niet heeft geleid tot een ander standpunt. Het college schrijft: ‘Alles afwegende is het college van mening dat met sloop- en nieuwbouw het beste recht gedaan wordt aan de cultuurhistorische waarden én aan de (duurzaamheids)doelstellingen die door gemeente en Vivare zijn afgesproken’.

Adrie van der Horst is teleurgesteld. Hij zegt: “Waar een wil is, is een weg, maar Vivare wil gewoon niet en het college durft geen vuist te maken. Ze hebben elkaar ook in de toekomst nodig. Het komt erop neer dat jarenlang slecht onderhoud plegen wordt beloond.”

De hoop van Van der Horst en alle anderen die waarde hechten aan cultuurhistorie, is nu gevestigd op de gemeenteraad. Maar zelfs als Groen Links, CDA, VVD (de indieners van de heroverwegingsmotie) en mogelijk andere partijen voet bij stuk houden, is het de vraag of ze nog iets kunnen bewerkstelligen. De huizen zijn eigendom van Vivare en feitelijk heeft de gemeente er weinig over te zeggen.

Bewoner Adrie van der Horst van het Rode Dorp sprak maandag telefonisch met wethouder Hans Sluiter. Een gesprek dat de partijen niet tot elkaar bracht.

Adrie van der Horst: “Het is schandalig hoe dit gaat. In de onderbouwing van Vivare kloppen dingen aantoonbaar niet, maar ze bespreken is niet mogelijk. Alles wordt op en grote hoop geveegd en klaar. Er is sprake van boze opzet. Slikken of stikken. En dat in de richting van iemand die al 45 jaar bij je huurt. Sluiter heeft mij braaf aangehoord, maar komt met bijna niks. Zijn enige toezegging is dat hij de huurdersvereniging zal benaderen. Een club waar ik op voorhand weinig vertrouwen in heb, omdat die in stand wordt gehouden door Vivare zelf.”

Bij nader inzien ziet Van der Horst er vanaf in te spreken bij de commissievergadering op 23 februari en/of de raadsvergadering op 8 maart. “Dat heeft geen zin omdat het besluit toch onomkeerbaar is. Het enige dat ik nog kan doen en dat ik ook gá doen, is bezwaar aantekenen. Dat wordt geheid verworpen, maar met die afwijzing kan ik naar de rechter stappen. Of ik dat doe, hangt af van het sociaal plan dat ze me voorleggen. Zo’n plan is er ook nog niet.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden