<p>Groen Links-fractieleider Ben Schulte bij een van de huizen van het Rode Dorp: "Vivare moet bereid zijn extra kosten te maken."</p>

Groen Links-fractieleider Ben Schulte bij een van de huizen van het Rode Dorp: "Vivare moet bereid zijn extra kosten te maken."

Politiek bemoeit zich met 'Rooie Darp'

Het College van B&W van Westervoort heeft onder voorwaarden ingestemd met de sloop en nieuwbouw van zes woningen van het Rode Dorp (’Rooie Darp’ in dialect) aan de Vredenburgstraat. Een meerderheid van de raad echter is daar tegen, en nam een motie aan van Groen Links, CDA en VVD. De oproep aan het college is de beslissing te herroepen. Fractieleider Ben Schulte van Groen Links geeft een toelichting.

Wat is er mis met de sloopplannen van eigenaar Vivare?
Ben Schulte: “Daar hebben jullie de afgelopen weken zelf over geschreven. Het gaat om huizen uit 1922 die deel uitmaken van het eerste sociale woningbouwproject in Westervoort. Op basis daarvan hebben ze een bepaalde cultuur-historische waarde. Je kunt alles wel slopen, maar vanuit dat oogpunt moet je op z’n minst kijken of renovatie mogelijk is. De commissie Ruimtelijke kwaliteit heeft ook een advies uitgebracht, waarin staat dat vanwege die cultuurhistorie renoveren en verduurzamen onder voorwaarden de voorkeur heeft boven slopen en herbouwen.”

Wat houdt ‘onder voorwaarden’ in?
“Dat renovatie mogelijk is.”

Wie gaat dat bepalen?
“De gemeente in overleg met Vivare. Er schijnt een bouwkundig inspectierapport te zijn dat alleen bekend is bij Vivare. Wij zijn daar benieuwd naar omdat het meer inzicht kan geven in de mogelijkheden.”

Wat denkt uzelf?
“Dat de huizen van het Rode Dorp te renoveren zijn bewijzen de twee vergelijkbare blokjes huizen aan de Klapstraat. Een feit is wel dat aan de Rode Dorp-huizen aan de Vredenburgstraat al tientallen jaren geen onderhoud is gepleegd. De vraag is dus: is renovatie nog wel mogelijk?”

Je zou kunnen stellen dat Vivare sloop in de hand heeft gewerkt door jarenlang niets aan die huizen te doen?
“Daarom vinden we ook dat Vivare nu een extra verantwoordelijkheid heeft en bereid moet zijn extra kosten te maken om de huizen in stand te houden. Vanwege die cultuur-historische waarde.”

En omdat de bewoners van vier van de zes huizen dat graag willen?
“Ik snap de bewoners die daar graag willen blijven wonen en opzien tegen twee keer verhuizen. Maar dat zien wij puur als een zorgplicht vanuit Vivare. Ons als gemeentebestuur is het te doen om het behoud van cultureel erfgoed. Wat niet wegneemt dat wij de indruk hebben dat de bewoners door Vivare niet als serieuze gesprekspartners worden behandeld. Dat is op zich jammer.”

Het college is nu dus aan zet?
“Ja. Met de motie dragen wij het college op het sloopbesluit te heroverwegen, daar met Vivare over in gesprek te gaan en duidelijk te maken dat renovatie onze voorkeursoptie is.”

Hoe schat u de kansen in?
“Daar loop ik niet op vooruit. Eerst dat inspectierapport maar eens inzien en eventueel nader onderzoek doen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden