<p>Beeld van de grieppriksessie in de Duivense sporthal Triominos, waar 4800 inwoners een prik kwamen halen.</p>

Beeld van de grieppriksessie in de Duivense sporthal Triominos, waar 4800 inwoners een prik kwamen halen.

Gezondheidszorg regio Arnhem in kaart

In de regio Arnhem heeft zorgverzekeraar Menzis met lokale zorgorganisaties, huisartsen, tien gemeenten (waaronder Duiven en Westervoort) en patiëntenverenigingen een regiobeeld vastgesteld. Het regiobeeld geeft een overzicht van de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende tien jaar. Een verbetering van de regionale samenwerking en meer aandacht voor preventie is nodig om het huidige niveau van zorg en gezondheid ook in de toekomst te behouden.

In Arnhem en omgeving wordt er naar verhouding meer gebruikgemaakt van zorg en liggen de zorgkosten ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit valt met name op in de kosten voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), die per inwoner 30% hoger dan gemiddeld in Nederland zijn. Naar verwachting zal de zorgvraag verder toenemen door de vergrijzende populatie met meer chronische aandoeningen (gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten). Het meeste impact heeft de stijging van het aantal inwoners met dementie.

Opvallend is het grote verschil in de regio. Zo stijgt naar verwachting in Doesburg het aantal inwoners met dementie met 57%, terwijl de stijging in Rheden met 25% relatief beperkt blijft. Opvallend is dat ondanks een relatief lage sociaaleconomische status (31%, versus 50% gemiddeld in Nederland), de inwoners van de regio het op het gebied van gezondheidsgedrag hetzelfde doen als het gemiddelde van Nederland.

Personeelstekorten
De zorgarbeidsmarkt in de regio Arnhem kent uitdagingen, het aantal werknemers in de zorg zal bij gelijkblijvende omstandigheden in 2030 met circa 2300 afnemen. Personeelstekorten dreigen door groeiende vraag en hoge aantallen oudere werknemers. Ook op het gebied van huisartsenzorg is de stijging van de zorgvraag een zorgelijke ontwikkeling.

Eric Scheppink, directeur Onze Huisartsen: “We zien een tekort aan huisartsen die praktijkhouder willen worden en ook het tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH) dreigt groter te worden. We zetten met onze regionale huisartsen-organisatie in op betere samenwerking met andere (paramedische) zorgverleners, met betere samenwerking tussen de verschillende domeinen (gemeente, thuiszorgorganisaties, apothekers, ziekenhuizen, enz.) en met de inzet van digitale mogelijkheden, zoals zorg op afstand vanuit patiënten portalen. We hopen op meer tijd voor kwetsbare patiënten waardoor we hen die zorg nodig hebben ook in de toekomst kunnen blijven voorzien van goede eerstelijnszorg.”

Urgentie door corona
De uitdagingen in de regio zijn groot en vragen echt om een andere kijk op de zorg waarbij partijen over hun eigen schaduw durven te stappen. Hans Schoo, Raad van Bestuur, van Ziekenhuis Rijnstate: “Samen met de aanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) uit de regio, huisartsen en Menzis zijn we een project gestart om het aantal verkeerde ligdagen fors te reduceren. Vanuit analyse en probleemstelling, maar vooral met de focus op het vinden van een robuuste oplossing, werken we beter samen zodat de patiënten ook echt op de juiste plek terechtkomen. Je moet dan wel bereid zijn om cijfers en inzichten met elkaar te delen. Door corona is de urgentie voor goede doorstroom naar VVT nog duidelijker geworden Het regiobeeld onderstreept nogmaals de urgentie en noodzaak en ook corona heeft ons laten zien dat goede doorstroom naar VVT essentieel is.”

Regiovisie
Het regiobeeld is het vertrekpunt voor alle betrokken partijen om te komen tot een regiovisie. Stanley Alards, manager Zorg regio Midden & West bij Menzis: “Het regiobeeld maakt de urgentie duidelijk om met elkaar de zorg anders in te gaan richten. De volgende stap is nu om te komen tot een regiovisie: hoe gaan we concreet inzetten op leefstijlverbetering, digitalisering en innovatie, zodat inwoners meer invloed krijgen op hun gezondheid? Wanneer we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl en het versterken van leefkracht, plukken we daar over 20 jaar de vruchten van. Als zorgpartijen moeten we ons blijven afvragen of onze zorg slimmer en beter kan. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is; voor alle inwoners in de regio Arnhem.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden