<p>Op het grasveld tussen het Remigiusplein en winkelcentrum De Passage komen woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.</p>

Op het grasveld tussen het Remigiusplein en winkelcentrum De Passage komen woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Nieuwe ontwikkelingen in centrum

Het Duivense college van burgemeester en wethouders wil de bouw van zo’n 85 woningen in het centrum mogelijk maken. De woningen komen op het grasveld naast het Remigiusplein, op de locatie van de gesloopte sporthal De Spelleward en op de plaats waar nu nog IKC Remigius staat. De school verhuist eveneens naar de Spelleward-locatie. Dit staat in een ‘kennisgeving’ aan de gemeenteraad.

Het grasveld bij het Remigiusplein is officieel de vierde fase van het centrumplan, dat in 2008 in een referendum werd goedgekeurd. Er zou een gebouw komen met winkels en horeca op de begane grond en appartementen erboven, maar de crisis gooide roet in het eten. De afgelopen jaren heeft de gemeente ‘verregaande gesprekken’ gevoerd met de vorige eigenaar en een potentiële koper van het naastgelegen winkelcentrum De Passage over het samen ontwikkelen van fase 4. Dat heeft niet tot resultaat geleid.

B en W willen deze fase nu zelf afronden, maar zonder winkels en horeca. Op winkelgebied is er al veel leegstand en ook uitbreiding van horeca ligt nu niet voor de hand. Daarom stelt het college voor om woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens op het grasveld te realiseren. Hierover wordt met diverse partijen gesproken. Het college hoopt dat in 2022 begonnen kan worden met de bouw.

Het grasveld tussen het Remigiusplein en De Passage is ook in beeld geweest als nieuwe locatie voor IKC Remigius, maar volgens burgemeester Huub Hieltjes had dat niet de voorkeur van de school. IKC Remigius verruilt het huidige gebouw aan de Kastanjelaan/Droopad voor nieuwbouw op de locatie van de oude Spelleward (tussen het gemeentehuis en het Patersbosje). In het oorspronkelijke centrumplan zou hier een ‘woonpark’ komen. Er komt een aantal woningen, maar veel minder dan destijds beoogd werd. De parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Ook op de huidige plek van IKC Remigius wordt woningbouw gerealiseerd.

Volgens Hieltjes is er op drie genoemde plekken in het centrum ruimte voor zo’n 85 woningen.

Ogtent niet verkocht
Nieuws is er ook over het gebouw, waarin onder andere cultureel centrum De Ogtent is gevestigd. Aanvankelijk zou dit door een projectontwikkelaar worden gebouwd. Toen die niet gevonden werd, werd de gemeente zelf opdrachtgever en eigenaar. De afgelopen jaren is tevergeefs geprobeerd een koper te vinden. Daarom wil het college het pand nu splitsen in een commercieel en een maatschappelijk deel. De commerciële ruimtes worden te koop aangeboden aan de huidige huurders (winkels en horeca). De belangstelling is al gepeild. In vervolg daarop gaan individuele aanbiedingen de deur uit. Het maatschappelijk deel wordt niet verkocht, maar blijft ‘onder regie’ van de gemeente. Hiervoor worden diverse constructies onderzocht. De gemeenteraad krijgt nog inzicht in de financiële gevolgen van de ontwikkelingen in het centrum.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden