<p>Voorzitter Joop Schuilenburg van de Historische Kring Westervoort (links) samen met historicus Hans Lamers voor een van de huizenblokken die samen het Rooie Darp vormen aan de Vredenburgstraat/Klapstraat.</p>

Voorzitter Joop Schuilenburg van de Historische Kring Westervoort (links) samen met historicus Hans Lamers voor een van de huizenblokken die samen het Rooie Darp vormen aan de Vredenburgstraat/Klapstraat.

'Beeldbepalend stukje Westervoort'

De voorgenomen sloop door woningcorporatie Vivare van het Rode Dorp aan de Vredenburgstraat in Westervoort houdt de gemoederen bezig. De bewoners van zeker vier van de zes huizen pleiten voor renovatie, omdat ze vinden dat lokaal cultureel erfgoed behouden moet blijven.

De Historische Kring is het met ze eens, maar zegt nadrukkelijk geen partij te willen zijn in het conflict dat dreigt te ontstaan tussen de bewoners en Vivare. HK-voorzitter Joop Schuilenburg: “Als de vraag is of wij vinden dat het Rooie Darp behouden moet blijven, dan is het antwoord ‘ja’. Omdat we het een beeldbepalend stukje Westervoort vinden. Maar niet onder alle omstandigheden. Als renovatie echt niet mogelijk is, dan houdt het op.”

Schuilenburg wijst erop dat er de laatste decennia al veel gebouwen met cultuur-historische waarde zijn verdwenen. Als voorbeelden noemt hij Huize Elizabeth en boerderij De Essenpas. Joop Schuilenburg: “In die trajecten hebben we ons kritisch opgesteld omdat we pleitbezorger willen zijn van cultuur-historisch perspectief. Daarom gaan we nu ook in overleg met de gemeente. Samen kijken naar de mogelijkheden om het Rooie Darp te behouden.”

Hij zegt mee te voelen met de bewoners die zich sterk maken voor renovatie in plaats van sloop. Maar Schuilenburg voelt er niets voor partij te zijn. “Ik snap dat die mensen opzien tegen verhuizingen en een hogere huur. Bij een mogelijk conflict echter mengen wij ons niet in de strijd. Conflict en strijd zijn woorden die niet bij ons passen. Hou op, zeg.”

Willen we meer weten over de werkelijke cultuur-historische waarde van de huizen die het Rooie Darp vormen, dan moeten we zijn bij historicus Hans Lamers. Hij heeft een duidelijke mening. Lamers: “Het feit dat we het hier hebben over het eerste openbare sociale woningbouwproject in Westervoort, vind ik voldoende reden om de huizen als herinnering daaraan te laten staan. De vraag vervolgens is of ze dat alle tien moeten zijn. Naast de zes aan de Vredenburgstraat ook de vier aan de Klapstraat die in privébezit zijn. Wat mij betreft is dat niet per se noodzakelijk en zouden het ook alleen de blokjes aan de Klapstraat kunnen zijn. We kunnen dat laten afhangen van het bouwkundig onderzoek dat Vivare heeft laten doen. We hebben inzage gevraagd in dat rapport. Blijkt renovatie mogelijk dan ben ik daar zeker voor. Blijkt het niet mogelijk dan wordt het een ander verhaal.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden