<p>De rode draad in dit plan is het verduurzamen van wijk en woningen en het investeren in de leefbaarheid. (Foto: Tineke van de Lagemaat)</p>

De rode draad in dit plan is het verduurzamen van wijk en woningen en het investeren in de leefbaarheid. (Foto: Tineke van de Lagemaat)

Mosterdhof wint ontwerpprijsvraag

De inzending Wijk aan de Dijk – Mosterdhof 2050 heeft Panorama Mosterdhof gewonnen, een ontwerpprijsvraag om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Dat maakte de jury bekend tijdens een online uitzending.

Het winnende team maakte een kookboek voor de Mosterdhof. De rode draad in dit plan is het verduurzamen van wijk en woningen en het investeren in de leefbaarheid. Het bestaat uit recepten voor ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. De vijfde gang van het recept staat voor een veerkrachtige samenwerking.

Natuurwaarden
Het plan bestaat onder andere uit een begeleid proces voor een individueel woonplan voor particuliere eigenaren, het herstel van het waardevolle stelsel van voetpaden en het vergroten van de natuurwaarden van de uiterwaard. Juryvoorzitter Daan Zandbelt (rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving): “We hebben unaniem gekozen voor dit plan dat inzet op herwaardering van het sociale experiment. Het team richt zich hierbij vooral op particuliere eigenaren. Zij krijgen steun bij de verduurzaming van hun woningen.”

Stukje mooier
De Westervoortse wethouder Hans Sluiter is tevreden met de uitslag. “We zetten in op een samenwerking met het ontwerpteam. Met hun kookboek “Wijk aan de dijk’’ maken we Westervoort weer een stukje mooier.’’ Het ontwerpteam bestaat uit Barzilay+Ferwerda, Veenenbosch en Bosch landschapsarchitecten, Diep graaft&raakt en Endule.

Panorama Mosterdhof
Panorama Mosterdhof vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om een visie te maken, die de opgaven van klimaat en energie verbindt met de herinrichting van de buurt en het buitengebied. Ook werd gevraagd om praktische handreikingen voor het toekomstbestendig maken van de woningen.

Rijksadviseurs
De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Westervoort mede namens de Vereniging van Wijk Mooi Mosterdhof, Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects (de oorspronkelijke architect van de wijk), Provincie Gelderland en Rivierklimaatpark IJsselpoort. Deze ontwerpprijsvraag is een van de zeven prijsvragen van Panorama Lokaal, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden