'Westervoort weer een stukje mooier'

Op donderdag 24 september om 12.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt van Panorama Mosterdhof, een ontwerpprijsvraag om de wijk Mosterdhof in Westervoort een positieve impuls te geven. De bekendmaking bekijken kan online via de website www.panoramalokaal.nl.

Panorama Mosterdhof vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om een - op hoofdlijnen - een integrale visie te maken, dat de opgaven van klimaat en energie verbindt met de herinrichting van de buurt en het buitengebied. Ook werd om praktische handreikingen gevraagd voor het toekomstbestendig maken van de woningen. Het plan moest aansluiten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Drie plannen
Drie ontwerpteams hebben de afgelopen maanden hun ideeën voor Mosterdhof uitgewerkt. Tijdens ateliersessies werden tussentijdse inzichten gedeeld aan een publiek van bewoners, juryleden en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de buurt.

Dit leverde volgens de organisatoren veelbelovende en inspirerende voorstellen op om de wijk en het buitengebied toekomstbestendiger te maken. De inzendingen van de teams staan op: https://panoramalokaal.nl/locaties/mosterdhof

Juryvoorzitter Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, maakt donderdag de winnaar bekend. Ook wethouder Hans Sluiter is aanwezig bij deze bekendmaking. Het winnende team ontvangt 10.000 euro van het Rijk. De wijkcoalitie zet in op een samenwerking met het winnende ontwerpteam. “Samen maken we Westervoort weer een stukje mooier”, aldus de organisatoren.

Wijktafels
De prijsvraag is uitgeschreven door een coalitie, die bestaat uit: de gemeente Westervoort, de Vereniging van Wijk Mooi Mosterdhof, Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects (de oorspronkelijke architect van de wijk), Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met veel bewoners van de Mosterdhof wordt nauw samengewerkt in zogenaamde wijktafels.

Deze ontwerpprijsvraag is een van de zeven prijsvragen van Panorama Lokaal, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden